Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

, 14.10.2014

Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

Burmistrz Barczewa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu chorób zakaźnych.

 

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:

 

 1. wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadane co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach rolniczych i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach innych niż rolnicze i posiadany co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

 

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Pozostałe wymagania dla kandydatów:

 1. miejsce zamieszkania na terenie gminy Barczewo,
 2. złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

 

Kandydatów mogą również zgłaszać:

– sołtysi,

– lub izba rolnicza,

– lub związek zawodowy rolników,

– lub organizacja społeczno-zawodowa rolników,

– lub izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

– lub grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

 

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (adres do korespondecji w przypadku innego niż zamieszkania),
 3. informacje o wykształceniu,

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczonzawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w któym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wyamagane.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

w terminie do 31 października 2014

 

Bliższych informacji o naborze udziela:

Barbara Kalbarczyk – tel. 89 5148 346 wew. 52 lub w pokoju nr 19 tut. Urzędu.

Możliwość komentowania Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu. została wyłączona

Trasa Zdrowia PZU ruszyła

, 13.10.2014

Wczoraj o godzinie 11 PZU Trasa Zdrowia została oddana do użytku . Cieszy to zarówno mieszkańców pobliskich miejscowości, jak również wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu na powietrzu. Początek trasy zlokalizowany jest (aby łatwiej było się dostać na szlak, osobom zmotoryzowanym), przy Hotelu-Restauracji Hier-Man w Wójtowie. Jest tam zlokalizowana duża tablica informacyjna, na której odnajdziecie Państwo przebieg całej PZU Trasy Zdrowia. Do „wykorzystania” mamy tu 9 różnych instalacji. Przy każdej z nich znajduje się tablica, na której zaproponowany jest przykładowy zestaw ćwiczeń, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przy każdym pokazanym ćwiczeniu jest QR Code, który daje dodatkowe możliwości multimedialnego obejrzenia ćwiczeń na tablecie, czy smartphonie. Przypominamy, że takich profesjonalnych ścieżek zdrowia powstało dzięki Fundacji PZU tylko 30 w całej Polsce, zatem dbajmy o naszą „Wójtowiankę”, bo ona jest dla nas wszystkich.
Zapraszamy na indywidualne spacery po kompleksie leśnym pomiędzy Wójtowem, a Kaplitynami (nie zapomnijcie o 2 urządzeniach w samych Kaplitynach, jedno jest za lasem przed mostkiem, a drugie przy placu zabaw :)) O zorganizowanych formach aktywności (zawody, potyczki sąsiedzkie, sportowe imprezy integracyjne) będziemy informowali trochę później.
Życzymy wszystkim miłego weekendu i póki jest piękna pogoda aktywnego spędzania czasu z rodziną, np na trasie zdrowia.

Zdjęcie użytkownika Gmina Barczewo.
Zdjęcie użytkownika Gmina Barczewo.
Zdjęcie użytkownika Gmina Barczewo.
Zdjęcie użytkownika Gmina Barczewo.
Możliwość komentowania Trasa Zdrowia PZU ruszyła została wyłączona

w Punkcie Informacji Turystycznej w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich.

, 9.10.2014

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.10.2014 r. w Punkcie Informacji Turystycznej w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-13:00.

Adres siedziby:

Punkt Informacji Turystycznej w Barczewie

 1. Mickiewicza 12

11-010 Barczewo

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 521 93 86.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 punkt

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżetu państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 

                                                                               

Możliwość komentowania w Punkcie Informacji Turystycznej w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. została wyłączona

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur

, 2.10.2014

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazury „ Eastern Poland – Go West” odbędzie się 17 października 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim. Wydarzenie organizowane jest przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, we współpracy z Domem Polski Wschodniej w Brukseli. Honorowy patronat nad imprezą objął Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 3 października 2014 r.

 

Forum jest dedykowane przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami i nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

Celem Forum jest stworzenie warunków do wspólnej debaty i intensyfikacji współpracy transgranicznej przedsiębiorców z krajów członkowskich UE i krajów spoza UE, z uwzględnieniem roli jaką może odgrywać w tym procesie administracja publiczna.

Podczas Forum planowane są:
– Debaty
– Warsztat dla przedsiębiorców „Klastry szansą na poprawę konkurencyjności firm na współcześnie globalizującym się rynku”
– Warsztat dla przedstawicieli samorządów „Orientacja marketingowa w kształtowaniu rozwoju lokalnego”
– Wystawa „Made in Warmia and Mazury”
– Wystawa „Invest in Warmia and Mazur”
– Prezentacje ofert instytucji otoczenia biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego

Forum Gospodarcze Warmii i Mazur staje się jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń gospodarczych w Polsce Wschodniej, które przyciąga blisko 200 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji.

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur organizowane jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” który współfinansuje Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać drogą elektroniczną (podpisany skan dokumentu)
na adres e-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
oraz pocztą tradycyjną na adres:
WMARR S. A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3; 10-516 Olsztyn
do 3 października 2014 r.
Poniżej znajdziecie Państwo formularze zgłoszenia wraz z aktualnym programem wydarzenia.

formularz_zgloszenia_przedsiebiorcy (1)

program

Możliwość komentowania VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur została wyłączona
1 157 158 159 160 161 162 163 164 165 215