Anioły Sukcesu

, 15.01.2018

 

Przypominamy, że czas na składanie zgłoszeń na Anioła Sukcesu 2018 jest do dnia 31 stycznia 2018r.

Zgodnie z uchwałą: Zgłoszenie, powinno składać się z dokumentacji fotograficznej dotyczącej osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (max, 8 zdjęć) oraz opisu kandydata (maks. jedna strona formatu A4), sporządzonego na komputerze oraz zawierać oświadczenie wskazane w ust. 5 regulaminu. do wersji papierowej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD, pendrive lub przesłać na adres e-mail anioly.sukcesu@barczewo.pl

aktualny regulamin:

 

Możliwość komentowania Anioły Sukcesu została wyłączona

BEZPIECZNE FERIE

, 12.01.2018

Dziś nad jeziorem Pisz w Tumianach koło Barczewa odbył się  festyn pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. Pokazy policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego z wykorzystaniem poduszkowca i sań lodowych okazały się największą atrakcją. Uczniowie mieli okazję zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego. Funkcjonariusz tłumaczył, jak należy się zachować w przypadku kontaktu z agresywnym czworonogiem. W imprezie w Tumianach wzięło udział około 400 dzieci ze szkół z gminy Barczewo. Organizatorzy zadbali również o gorącą herbatę i kiełbaskę dla uczestników festynu, a dzieci które uczestniczyły w pokazach zostały zaopatrzone w opaski odblaskowe.

Możliwość komentowania BEZPIECZNE FERIE została wyłączona

STYPENDIUM SPORTOWE

, 10.01.2018

STYPENDIUM SPORTOWE MOŻE BYĆ PRZYZNANE OSOBIE FIZYCZNEJ, UPRAWIAJĄCEJ DYSCYPLINĘ I KONKURENCJĘ SPORTOWĄ W SPORTACH INDYWIDUALNYCH ORAZ GRACH ZESPOŁOWYCH, OBJĘTĄ PROGRAMEM IGRZYSK OLIMPIJSKICH, PARAOLIMPIJSKICH I IGRZYSK GŁUCHYCH.

Stypendium sportowe województwa warmińsko-mazurskiego można przyznać osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym osiągnęła jeden z wyników sportowych: miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych; miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I podczas uniwersjady; miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu województwa warmińsko-mazurskiego i uzyskanym wyniku.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

– Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz wymaganymi we wniosku dokumentami
– Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

więcej informacji na stronie: http://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/sport/stypendia-i-nagrody-sportowe

 

 

Możliwość komentowania STYPENDIUM SPORTOWE została wyłączona
1 2 3 4 5 12