FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

, 27.03.2017

Zachęcamy grupy nieformalne i małe organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrogranty na działania publiczne. Można otrzymać od 1,5 tys. do 5 tys. zł (wymagany min. 10% wkład własny wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej). Termin składania: 27 marca 2017 – 20 kwietnia 2017. Wnioski przyjmuje Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”

http://poludniowawarmia.pl/post/54_fundusz_inicjatyw_obywatelskich_warmia_mazury_lokalnie

Możliwość komentowania FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE została wyłączona

Sukces gminy Barczewo w konkursie na dofinansowanie budowy infrastruktury

, 27.03.2017

Mieszkańcy gminy Barczewo są największym beneficjentem środków rozdysponowanych w pierwszym konkursie przez Lokalną Grupę Działania „Południowa Warmia”.

Spośród wszystkich wniosków złożonych przez gminy, stowarzyszenia, OSP i parafie z terenu 8 gmin zrzeszonych w LGD aż 3 z 7 wybranych do dofinansowania dotyczą zadań realizowanych w gminie Barczewo. Najwyżej został oceniony wniosek Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach pt. „Mała infrastruktura jeziorowa” (kwota wsparcia 47 200,00 zł) – serdecznie gratulujemy! Wniosek będzie realizowany w partnerstwie z gminą Barczewo.

Z kolei oba wnioski przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie zostały ocenione najwyżej spośród wszystkich złożonych przez jednostki sektora finansów publicznych. Z tej puli jedynie projekt pt. „Anielski plac zabaw w Kaplitynach” (kwota wsparcia 46 904,00 zł) otrzymał dofinansowanie. Projekt pt. „Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w Marunach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, mimo, że był drugi na liście, ze względu na limit środków nie otrzymał wsparcia.

Wśród dofinansowanych znalazł się także wniosek złożony przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Olsztyńskie”, przygotowywany przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie, pt. „Modernizacja, przebudowa, aktualizacja i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Barczewo” (kwota wsparcia 47 499,15 zł).

Możliwość komentowania Sukces gminy Barczewo w konkursie na dofinansowanie budowy infrastruktury została wyłączona

Dotacje dla organizacji pozarządowych

, 20.03.2017

W związku z zarządzeniem nr 0050.31.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 roku, zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert w zakresie następujących zadań:

  1. Kultura i edukacja  – zadanie nr 1 „Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową”. Wysokość środków finansowych: 10 000,00 zł
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie nr 1 ” Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminne Barczewo i jej walory turystyczne” Wysokość środków finansowych: 21 305,00 zł

 

Zarządzenie nr 0050.311.2017
Burmistrza Barczewo
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2017 r.

Zarządzenie-0050.31.2017

Możliwość komentowania Dotacje dla organizacji pozarządowych została wyłączona
1 2 3 4 5 6