BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO Z GMINY BARCZEWO!!!!

, 6.12.2017

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie – dla NGO z Gminy Barczewo_ „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu”.
Szkolenie przeprowadzi Monika Falej – dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP I stopnia

Program szkolenia:

1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie
2. Wypełnianie wniosku zgodnie z metodologią tworzenia projektów
3. Najczęściej popełniane błędy

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu Gminy Barczewo.

Miejsce szkolenia:
Urząd Miejski w Barczewie;
pl. Ratuszowy 1; 11-010 Barczewo

Termin:
12 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 16.00 – 18.00

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się u dołu strony: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=244 lub pod nr tel. 503 680 500.

Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel. 503 680 500 sekretariat.ocop@gmail.com
oraz gmina Barczewo Anna Gędas tel.89 541 84 39 wew. 15.

ZAPRASZAMY!!!

Możliwość komentowania BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO Z GMINY BARCZEWO!!!! została wyłączona

INFORMACJA !!!!!

, 22.11.2017

Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

Możliwość komentowania INFORMACJA !!!!! została wyłączona

UWAGA !!!!!!

, 16.11.2017

Biuro ZIT informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, spotkanie planowane na 17 listopada 2017 roku skierowane do potencjalnych beneficjentów konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn ZOSTAŁO ODWOŁANE !!!!

Możliwość komentowania UWAGA !!!!!! została wyłączona
1 2 3 4 5 16