ZAWIADOMIENIE !!!!

, 7.07.2017

Prezydent Miasta Olsztyn informuję iż zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020 na rok 2017 w miesiącu październiku br. przewidziane jest rozpoczęcie naboru w konkursie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Szczegóły w załączeniu

Informacja konkurs 11.2.4 (002)

Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE !!!! została wyłączona

II edycja biegu dla dzieci DEFENDER!!!!!

, 16.05.2017

01 czerwca 2017 roku

Zapisy do 24 maja pod nr 503 023 054 u Pana Jarosława Łady.

Regulamin biegu znajduje się na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie http://straz.barczewo.pl/aktualnosci

Organizatorzy oraz partnerzy biegu:
Ochotnicza Straż Pożarna Barczewo, Rebel Team Krav Maga Barczewo – Jarosław Łada
Partner – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie

Patronat Medialny nad biegiem obejmuje Telewizja Kablowa Macrosat

Zadanie współfinansowane ze środków gminy Barczewo.

     

Możliwość komentowania II edycja biegu dla dzieci DEFENDER!!!!! została wyłączona
1 2 3 4 5 12