INFORMACJA !!!!!

, 22.11.2017

Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

Możliwość komentowania INFORMACJA !!!!! została wyłączona

UWAGA !!!!!!

, 16.11.2017

Biuro ZIT informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, spotkanie planowane na 17 listopada 2017 roku skierowane do potencjalnych beneficjentów konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn ZOSTAŁO ODWOŁANE !!!!

Możliwość komentowania UWAGA !!!!!! została wyłączona

INFORMACJA

, 14.11.2017

Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17 dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.

Szczegóły na stronie: http://zit.olsztyn.eu/ oraz http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3150/spotkanie-informacyjne-w-olsztynie-z-poddzialania-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn

Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona
1 2 3 4 5 15