Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku

, 21.02.2018

Możliwość komentowania Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2018 roku została wyłączona
1 2 3 4 5 17