Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na obrady Sesji Rady Miejskiej w Barczewie TRANSMISJA ONLINE o godz. 11:00

 

https://www.youtube.com/user/GminaBarczewo/live

 Z   A   P    R   O   S    Z    E   N    I   E

 

Dnia 25 lipca 2017r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu

Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XLII/2017 sesji Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie;
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustlony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 6. Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Bogdany“ na terenie gminy Barczewo;
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017r;
 9. Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady;
 10. Interpelacje i zapytania radnych;
 11. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;
 1. Odpowiedzi;
 2. Informacja o pozyskanych funduszach pozabudzetowych w I połowie 2017r. oraz przedstawienie perspektywy i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w II półroczu 2017r.;
 3. Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych form promocji gminy Barczewo;
 4. Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych
 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
 2. Zamknięcie obrad XLII/2017 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie
Andrzej Maciejewski

Utrudnienia w ruchu w Barczewie

W związku planowanym w dniach od 24 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r., remontem nawierzchni bitumicznych  – zostaną wyłączone z ruchu odcinki ulic: Warmińskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego Mickiewicza, Kraszewskiego oraz  Obrońców Warszawy Na czas prowadzenia robót wprowadzona będzie   tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Ruch samochodowy będzie odbywać zgodnie z załączonymi schematami.

Przeniesione zostaną przystanki komunikacji miejskiej:

–  z ul. Warmińskiej –         przed skrzyżowanie z ul. Północną

–  z ul. Wojska Polskiego – przed wjazdem na Osiedle Słoneczne w okolicach stacji paliw.

ViviLnk

E-usługi w Urzędzie Miejskim w Barczewie

Szanowni Państwo,Aktualnie w Urzędzie trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Dziękujemy.