Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

, 20.07.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu jutrzejszym 21.07.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 9:00–13:00 (pok. Nr 1A – Informacja Turystyczna)

Adres siedziby:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 85

Serdecznie zapraszamy

 

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

Możliwość komentowania Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich została wyłączona

Utrudnienia w ruchu w Barczewie

, 20.07.2017

W związku planowanym w dniach od 24 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r., remontem nawierzchni bitumicznych  – zostaną wyłączone z ruchu odcinki ulic: Warmińskiej, Armii Krajowej, Wojska Polskiego Mickiewicza, Kraszewskiego oraz  Obrońców Warszawy Na czas prowadzenia robót wprowadzona będzie   tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Ruch samochodowy będzie odbywać zgodnie z załączonymi schematami.

Przeniesione zostaną przystanki komunikacji miejskiej:

–  z ul. Warmińskiej –         przed skrzyżowanie z ul. Północną

–  z ul. Wojska Polskiego – przed wjazdem na Osiedle Słoneczne w okolicach stacji paliw.

ViviLnk

Możliwość komentowania Utrudnienia w ruchu w Barczewie została wyłączona

Informacja dla mieszkańców Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16

, 9.06.2017

Informujemy Państwa, że od dnia 12.06.2017r. (poniedziałek) będzie
wyłączona ul. Lawendowa w Nikielkowie dla ruchu na odcinku od ul.
Kruczej do ul. Warmińskiej oraz ul. Wrzosowa w Wójtowie w godzinach
od 7.30 do 17. Przejazd nie będzie możliwy ze względu na roboty
związane z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
głębokich wykopach. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie
samochodów poza przebudowywanym odcinkiem. Za utrudnienia
przepraszamy.

 

Możliwość komentowania Informacja dla mieszkańców Dot. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 została wyłączona

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na obrady Sesji Rady Miejskiej w Barczewie TRANSMISJA ONLINE o godz. 11:00

, 25.07.2017

 

https://www.youtube.com/user/GminaBarczewo/live

 Z   A   P    R   O   S    Z    E   N    I   E

 

Dnia 25 lipca 2017r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu

Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XLII/2017 sesji Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie;
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustlony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 6. Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Bogdany“ na terenie gminy Barczewo;
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017r;
 9. Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady;
 10. Interpelacje i zapytania radnych;
 11. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;
 1. Odpowiedzi;
 2. Informacja o pozyskanych funduszach pozabudzetowych w I połowie 2017r. oraz przedstawienie perspektywy i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w II półroczu 2017r.;
 3. Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych form promocji gminy Barczewo;
 4. Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych
 1. Sprawy różne i wolne wnioski;
 2. Zamknięcie obrad XLII/2017 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie
Andrzej Maciejewski

Możliwość komentowania Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na obrady Sesji Rady Miejskiej w Barczewie TRANSMISJA ONLINE o godz. 11:00 została wyłączona
1 2 3 4 5 174