DNI BARCZEWA 3-5 LIPCA 2015

, 26.06.2015

Zapraszamy:
Piątek 3.07
12.00 – Turniej Piłki Nożnej – Orlik przy Szkole Podstawowej – (tel. 669 562 835)
20.30 – 24.00 Dyskoteka – Rico Del Sar – amfiteatr

Sobota 4.07
6.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Barczewa – Staw Młyński – (tel. 660 758 145]
12.00 – Turniej Siatkówki Plażowej (tel. 669 562 835)
16.30 – Program dla dzieci – wyspa, pokaz AIKIDO BARCZEWO – AGATSU
18.00 – Pająk pop rock
19.00 – Mac Gregor/Esper/Jacob Beets hip hop
20.00 – SIELSKA reggae
21.30 – Model MT – disco polo
22.40 – 1.00 – Dyskoteka – Simon G

Niedziela 5.07
13.00 – Barczewo Biega – bieg uliczny
14.00 – Ogłoszenie wyników Barczewo Biega
14.30 – Program dla dzieci – wyspa, Park zabaw dla dzieci – wejście gratis
14.30 – Maraton Zumby
15.30 – Występy solistów z CKiPG, wręczenie nagród za zawody sportowe
16.40 – 17.30 – Pokaz iluzji – Karol Sanetti,
17.40 – 18.50 – NO MAKEUP rock

Kabarety
19.00 – H arcyteatr K
19.50 – WEŹRZESZ
21.00 – SMILE

22.00 – Pokaz Fajerwerków

 

źródło: https://www.facebook.com/centrumkultury.barczewo

Możliwość komentowania DNI BARCZEWA 3-5 LIPCA 2015 została wyłączona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

, 25.06.2015

 

OBI.7122.3.10.2015                                                                 Biskupiec, 23.06.2015 r.

 

 

 

 Szanowni Państwo

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 23.06.2015 r. na stronie internetowej

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposób i termin zwalczania chorób grzybowych pszenicy zwyczajnej ozimej  i ziemniaków Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydrukowanie go w kolorze ( w celu indentyfikacji agrofaga) i umieszczeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji:

 

 

pszenica zwyczajna ozima – fuzarioza kłosów zbóż,

ziemniaki – zaraza ziemniaka.

 

 

                                              

                                                

                                             

 

Kierownik Oddziału

Joanna Kurgan

Możliwość komentowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie została wyłączona

KOMUNIKAT

, 25.06.2015

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależ-
ności od warunków atmosferycznych, w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2015 r. na tere
nie tutejszego województwa prowadzone zostaną szczepienia lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt za
wierających szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporzą-
dzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych
szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1737).
Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącz
nie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów rudych. Szczepienia li
sów wolno żyjących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku.
Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia za
chorowań na wściekliznę u ssaków naziemnych na terenie województwa
od lutego 2012 r.
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o po
wyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak rów
nież w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 27 czerwca do 27 lipca
2015 r. W szczególności apeluje się, aby ograniczyć polowania zbiorowe, nie płoszyć
zwierzyny oraz nie podnosić i niszczyć przynęt ze szczepionką.
Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media, na ulot
kach i plakatach oraz na stronie internetowej http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ w za
kładce aktualności.
Bez ograniczeń wykonywać należy tzw. odstrzały sanitarne zwierząt oraz odstrzały li
sów przeznaczonych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na
koszt budżetu Państwa.
Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, spra
wuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

lisy2015 – tutaj więcej informacji

Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

Ogłoszenie dotyczące przygotowania spotkań organizowanych przez ARiMR w Olsztynie na temat efektów PROW 2007-2013 oraz możliwości jakie daje PROW 2014-2020

, 19.06.2015

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Olsztynie przygotowuje spotkania na temat efektów PROW 2007 – 2013 oraz możliwości jakie daje PROW 2014-2020. Terminy  spotkań  zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Proszę o zgłoszenie zainteresowanych chętnych rolników czy przedsiębiorców z obszarów wiejskich  z terenu gminy Barczewo.

Zgłoszenia zainteresowanych proszę przekazywać  do dnia 23.06.2015r  drogą elektroniczną na adres e-mail : ewa.reut@barczewo.pl lub nr tel.  089 514 83 03

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

 

Możliwość komentowania Ogłoszenie dotyczące przygotowania spotkań organizowanych przez ARiMR w Olsztynie na temat efektów PROW 2007-2013 oraz możliwości jakie daje PROW 2014-2020 została wyłączona
1 2 3 4 5 101