Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty , Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21.05.2015r. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 21.05.2015r.

, 26.05.2015

piorin

 

 

OBI.7122.3.7.2015                                                                 Biskupiec, 26.05.2015 r.

 

 

 

 Szanowni Państwo

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Oddział w Biskupcu informuje, że w dniu 26.05.2015 r. na stronie internetowej

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn (klikając na zakładkę sygnalizacja), zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposób i termin zwalczania chorób i szkodników występujących w jęczmieniu jarym       rzepaku ozimym oraz pszenicy zwyczajnej ozimej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydrukowanie go w kolorze ( w celu indentyfikacji agrofaga) i umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji:

 

 

rzepak ozimy –  czerń krzyżowych,

 

jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, skrzypionki,

 

pszenica zwyczajna ozima – skrzypionki.

                                               

                                               

                                             

 

Kierownik Oddziału

Joanna Kurgan

 

 

 

Sprawę prowadzi : St.Inspektor Jerzy Rossa

 

 

 

Możliwość komentowania Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty , Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21.05.2015r. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 21.05.2015r. została wyłączona

Pale zostały wyrwane

, 25.05.2015

W sobotę i niedzielę specjalistyczną tratwą usuwane były pale starego pomostu na plaży miejskiej w Zalesiu. Roboty wykonywała specjalistyczna firma przy ogromnym wsparciu naszych strażaków ochotników i ich nurków.

Możliwość komentowania Pale zostały wyrwane została wyłączona

XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2015

, 24.05.2015

                      XIV  Międzynarodowy Festiwal  Muzyki Chóralnej 

           im. Feliksa Nowowiejskiego    Barczewo 2015


This image requires an alt attribute.

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie po raz pierwszy odbył się w 2002 r. W tym roku w dniach od 28- 30 maja 2015 r. obędzie się już XIV edycja tej prestiżowej w naszym regonie imprezy, na którą przyjeżdżają chóry amatorskie

z całej Polski, Europy i świata, specjalni goście oraz turyści z odległych miejsc.

Jest to prawdziwe święto miasta i okolic, a impreza społecznie organizowana jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych  regionu Warmii i Mazur.

Celem Festiwalu jest upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, urodzonego w Barczewie wybitnego kompozytora, twórcy Roty oraz popularyzacja jego bogatego dorobku twórczego; edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców regionu w zakresie muzyki chóralnej a cappella różnych epok i stylów; , a także promocja Barczewa i regionu. Chóry zgłaszające się do festiwalu biorą udział w konkursie, a także występują w organizowanych w całym regionie koncertach towarzyszących, które przyczyniają się do promocji urokliwych warmińskich okolic i dają możliwość mieszkańcom Barczewa i regionu do spotkania z prawdziwą sztuką i pięknem muzyki chóralnej. Festiwal skupia znawców twórczości Feliksa Nowowiejskiego oraz muzyki Warmii i Mazur, a także przybliża  te tematy analizując je podczas otwartej dla wszystkich sesji naukowe, która odbędzie się   w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, w którym zgromadzone są oryginalne pamiątki po kompozytorze.

Honorowym gościem Festiwalu będzie  syn kompozytora Jan Nowowiejski, który jest również Honorowym Obywatelem Barczewa.

 

Festiwal jest realizowany  przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

reprezentowane przez :

 

Danuta Zielonka – Dyrektor Organizacyjny

prof. Benedykt Błoński – Dyrektor Artystyczny

dr hab. Krzysztof Szatrawski – Dyrektor Konferencji Naukowej

Alina Jakończuk – Koordynator

Zbigniew Stodolnik – Koordynator

Anna Jakończuk – Administrator strony internetowej

Patrycja Nowicka – Kontakt z mediami

Elżbieta Wołosewicz – Tabaka – Koordynator wolontariatu

Leszek Krawczyk – Obsługa techniczna

oraz członków

– Anita Januszewska, Danuta Łowkiel, Magda Łowkiel- Klimek, Włodzimierz Zdaniuk

 

Przy udziale Partnerów:

Parafia Rzymsko-Katolicka p w św. Anny w Barczewie

  1. Marek Paszkowski

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Jolanta Pastuszenko

Centrum Kultury i Promocji Gminy

Mariola Łukowska

Telewizja Kablowa „MACROSAT” w Barczewie

Krzysztof Kacprowicz

 

Festiwal jest realizowany  przy wsparciu finansowym:

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie  11.000 zł

Powiatu  Olsztyńskiego w kwocie   8.000 zł

Gminy Barczewo w kwocie   40.000 zł

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie 12.400 zł

 

FUNDATORZY NAGRÓD 

 

Gmina Barczewo  – 10000 zł
Powiat  Olsztyński – 3000  zł

Wojewoda Warmińsko – Mazurski – puchar wojewody

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – statuetki

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich SIO w Barczewie

 

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:

Marian Podziewski       –  Wojewoda Warmińsko-Mazurski

J.E. ks. abp  Wojciech Ziemba   –  Metropolita Warmiński

Małgorzata  Chyziak     –  Starosta   Olsztyński         

Lech Jan Nitkowski      – Burmistrz Miasta Barczewo

Ks. kan. Marek Paszkowski   – Proboszcz Parafii św. Anny w Barczewie

 

W Jury Festiwalu zasiadają  wybitni muzycy, znawcy tematu,   profesorowie Uniwersytetów, Akademii Muzycznych z całej Polski a w tegorocznej edycji także  ze Słowacji.

W skład tegorocznego Jury XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie wchodzą:

 

dr Milan KolenaPrzewodniczący

dyrygent, wykładowca , Akademia Sztuk w Bratysławie, dyrektor artystyczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie.

 

prof. Elżbieta Wtorkowska

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. Waldemar Górski

Dyrygent, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku

 

prof. Benedykt Błoński
Dyrygent, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
PROWADZENIE  KONCERTÓW

 

Ewa Zuba / Aleksandra Zuba

 

Uczestnicy  XIV edycji Festiwalu-udział w Konkursie:

1.Chór Lira Liceum nr 66 w Mińsku, Mińsk Białoruś,

Dyrygent Elena Latsapneva – Kategoria chór dziecięcy

 

  1. Chór Collegium Juvenum Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie,

Dyrygent Joanna Muśko – Kategoria chór dziecięcy lub młodzieżowy

 

3.Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

Schola Cantorum Bialostociensis, Dyrygent Anna Olszewska – chór jednorodny żeński

 

  1. Chór CON FUOCO Akademii Górniczo –Hutniczej w Krakowie,

Dyrygent Diana Mrugała- Gromek – Kategoria chór mieszany

 

  1. Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu

Dyrygent Beata Śnieg – Kategoria chór mieszany

 

  1. Chór „Res Musica” Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica”

Dyrygent Grzegorz Handke – Kategoria chór mieszany

 

  1. Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu

Dyrygent  Barbara Czajkowska – Kategoria chór dziecięcy lub młodzieżowy

 

  1. Chór „Capella Vartiensis” przy MOK „Centrum” w Zawierciu

Dyrygent Leopold Stawarz – Kategoria chór mieszany

 

  1. Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dyrygent Szymon Wyrzykowski – Kategoria chór mieszany

 

10.Chór Piccolo przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli

Dyrygent Renata Antosik –  Kategoria chór dziecięcy lub młodzieżowy

 

11. Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej

    Dyrygent Maria Wrzesińska – Kategoria chór mieszany

 

 

W trakcie XIV edycji Festiwalu  odbędzie się  Przegląd Chórów Seniora do którego  zgłosiły się chóry:

 

  1. Chór Tęcza – Stowarzyszenie „Chór Tęcza” im. Janiny Stankiewicz

Klub „Alternatywa”  Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dyrygent : Przemysław Renda

  1. Chór „Legenda” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie

Dyrygent : Wiktor Żołnierek

3 . Chór „Moderato” w Barczewie przy Centrum Kultury i Promocji Gminy     w Barczewie

Dyrygent : Danuta Nowakowska

Do udziału tylko w koncertach towarzyszących  zgłosił się:

 

Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach „Feliksinki”

Dyrygent Beata Ordyniec

 

 

 

 

PROGRAM   XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ  im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO    BARCZEWO  28 – 30 maja 2015 r.

 

CZWARTEK 28.05.2015 r.

 

17.45 – Rozpoczęcie festiwalu – plac przed pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego przy

Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie

– przemarsz chórów ulicami miasta Barczewo (wspólne zaśpiewanie „Roty”

i „Hymnu Warmii”)

19.00 – Koncert inauguracyjny festiwalu w Amfiteatrze przy ul. Niepodległości lub kościele

św. Anny w Barczewie

–  prezentacja chórów biorących udział w Festiwalu.

 

PIĄTEK 29.05.2015 r.

 

9,30 – 15,30  Przesłuchania konkursowe w Skarbcu Kultury Europejskiej  w Barczewie

 

  9,00- Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku        

9,30- Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska ( Białoruś )

10,00-  Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT ze Szczecina

10,30-  Chór CON  FUOCO Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa

11,00-  przerwa

12,30-  Chór „Capella Vartiensis” przy MOK „Centrum” z Zawiercia

13,00-  Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia

13,30- Chór  „Res Musica” z Gryfina

14,00-  przerwa

14,30 – Chór Piccolo przy Publicznej Szkole Podstawowej z Ochli

15,00-  Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia

 

 

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

 

 

9,00 – Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich

– Chór Piccolo przy Publicznej Szkole Podstawowej z Ochli

9,30 –  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie

– Chór „Res Musica” z Gryfina

9,40 – Państwowe Gimnazjum nr 1  w Biskupcu  ul, Ludowa 5

– Chór Collegium Juvenum  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Olsztyna

10,00 – Kościół św. Michała Archanioła w Purdzie

– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku

10,00 – Szkoła Podstawowa w Barczewie

– Chór „Capella Vartiensis” przy MOK „Centrum” z Zawiercia

10,30 – Szkoła Podstawowa w Barczewie

– Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia

10,30 – Kościół p.w. św. Jana z Vianney i NNMP w Wipsowie

– Chór „Res Musica” z Gryfina

11,00 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie

–  Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska ( Białoruś)

11,30 – Biblioteka Gminna w Lutrach

– Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Feliksinki” z Wydmin

11,30 – Kościół p.w. św. Bartłomieja  w Jezioranach

– Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia

11,30 – Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

– Chór CON FUOCO Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa

12,00 – Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i NNMP w Klebarku Wielkim

– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku

12,15 – Dom Kultury w Kolnie

– Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Feliksinki” z Wydmin

12,15 – Kościół p.w. św. Mikołaja w Lamkowie

– Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska ( Białoruś)

12,30 – Kościół p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach

– Chór Sceny Muzycznej z Gdańska

13,00 – Kościół p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łęgajnach

– Chór Collegium Juvenum  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Olsztyna

13,00 – Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie

– Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT ze Szczecina

17,00 – Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Giławach

– Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia

17,00 – C. Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście – ul. Górna 1a

– Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia

17,00 – Biblioteka Gminna w Świątkach

– Chór „Capella Vartiensis” przy MOK „Centrum” z Zawiercia

17,00 – Kościół św. Marii Magdaleny we Frączkach

– Chór Sceny Muzycznej z Gdańska

17,00 – Kościół św. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach

– Chór „Moderato” z Barczewa

 

 

 9,00 – 16,00  Konferencja Naukowa pt. „Muzyka Warmii i Mazur”

– w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

 

 

SOBOTA  30.05.2015 r.

 

9,30 – 11,00 Przesłuchania konkursowe w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie

 

 10,00-  Chór Sceny Muzycznej z Gdańska

10,30 –  przerwa

11,00 –  Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Olsztyna

 

 

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

 

 

  10,00  – Kościół św. Dyzmy Zakład Karny w Barczewie

– Chór CON FUOCO Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa

11,00  – Dom Pomocy Społecznej w Barczewie

– Chór „Res Musica” z Gryfina

12,00  – Zakład Poprawczy w Barczewie

– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku

12,00  – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce

– Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT ze Szczecina

13,00  – Zaoczne Szkoły Cosinus w Olsztynie, 10-601 Olsztyn ul. Metalowa 6

– Chór Piccolo przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Ochli

14,00 – Amfiteatr w Barczewie

– Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska ( Białoruś)

– Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia

– Chór „Capella Vartiensis” przy MOK „Centrum” z Zawiercia

– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku

15,00  – Kościół p.w. NMP Królowej Męczenników w Wójtowie

– Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia

15,00  – Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii

Panny w Klebarku Wielkim

– Chór Sceny Muzycznej z Gdańska

 

15,00Przegląd  Chórów  Seniora – Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie

 

 

16,00 – 18,00 Warsztaty  dla chórmistrzów i chórzystów

         

19.00 – Ogłoszenie wyników festiwalu, koncert galowy w kościele św. Anny w Barczewie

 

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

 

 

Festiwal jest realizowany  przy wsparciu finansowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Barczewo.

 

Więcej informacji na www.festiwal-barczewo.pl

 

 

Sesja Naukowa

Drugiego dnia Festiwalu, 29 maja 2012 r.  odbędzie się XIV Sesja naukowa pn. „Muzyka Warmii i Mazur”.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest:

70 lat muzyki na Warmii i Mazurach 1945-2015”

 

 

Podstawowym celem dorocznych konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest prezentacja wyników badań dotyczących kultury muzycznej regionu. Ambicją organizatorów jest aktywizacja naukowa i poznawcza środowisk zainteresowanych kulturą regionalną. Zaproszenie adresowane jest do muzykologów, teoretyków i historyków muzyki, kulturoznawców i przedstawicieli nauk społecznych prowadzących badania nad przeszłością i stanem obecnym kultury i edukacji muzycznej, historii muzyki, wykonawstwa i upowszechniania.

Kompleksowe ujęcie problematyki kultury muzycznej regionu wymusza interdyscyplinarne podejście do problematyki związanej z kulturą muzyczną regionu. Głównymi obszarami tematycznymi, obecnymi w różnych aspektach w programach kolejnych Konferencji są:

– Spuścizna twórcza Feliksa Nowowiejskiego

– Muzyka Prus Wschodnich przed 1945 rokiem

– Muzyka Warmii i Mazur oraz jej związki z kulturą innych regionów Europy

– Edukacja muzyczna i upowszechnianie kultury muzycznej

– Metodologiczne i teoretyczne problemy badań nad kulturą muzyczną

Głównym celem tegorocznej konferencji będzie przedstawienie stanu badań nad kulturą muzyczną w okresie powojennego siedemdziesięciolecia, obejmujących procesy kształtowania kultury muzycznej na terenie byłych Prus Wschodnich, udział w zorganizowanym po wojnie życiu kulturalnym, ale także wpływ kultury muzycznej na tworzenie więzi społecznych w tym czasie. Konieczne wydaje się zwłaszcza uchwycenie tych mechanizmów, które pozwoliłyby na zrozumienie procesów i dokonań jakie w powojennych dziesięcioleciach zadecydowały o kształcie kultury Warmii i Mazur. Relacje pomiędzy tradycjami regionu oraz elementami kultury muzycznej przyniesionymi przez przybywających na te ziemie przesiedleńców z innych regionów Polski to kompleks zjawisk ważny z punktu widzenia aktywności kulturalnej, wciąż domagający się bliższego rozpoznania.

Konferencja odbędzie się w wyremontowanym Salonie Muzycznym – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 29-30 maja 2015 roku. Pierwszy dzień poświęcony zostanie prezentacjom wystąpień naukowych. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostały warsztaty dla chórmistrzów i chórzystów. Tradycyjnie, wieczorem pierwszego dnia konferencji przewidziane jest ognisko integracyjne z udziałem chórów biorących udział w Festiwalu. Wzorem lat ubiegłych planowana jest publikacja referatów w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

 

Do udziału w konferencji zgłosili się:

 

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Jewgienij Avramienko

Agnieszka Błyszczek

Andrzej Bukowski

Jarosław Ciecierski

Honorata Cybula

Magdalena Gołębiewska

Agnieszka Krajewska

Janusz Lewandowski

Julita Pałys

Ewa Seferynowicz

Jolanta Sołowiej

Izabela Szatrawska

Krzysztof Szatrawski

Teresa Taradejna

 

 

Partner, Sponsorzy, Darczyńcy  Festiwalu

                                          

Partner

Totalizator  Sportowy Sp. z o. o.  Oddział w Olsztynie

 

 

Darczyńcy

 

„TEWES – BIS”   Spółka z o. o. w Barczewie – Janusz Skowroński

Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą  w Jonkowie

COSINUS – bezpłatne szkoły – Olsztyn

Bank Żywności w Olsztynie

PHU Tadeusz Gałązka, Skup złomu metali – Olsztyn

Kwiaciarnia MAGNOLIA Dorota Piórkowska – Barczewo

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A.- Wójtowo

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „MAZUR-TOM” Krystyna Jurczyk – Wójtowo

 PHUT- ELZA, Leszek Ziemek-Olsztyn

Piekarnia Tyrolska – Jarosław Goszczycki – Olsztyn

 

Całoroczny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zalesie” Mariusz Sochacki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodło w Barczewie

Apteka Góra SP.J.- Małgorzata, Stanisław Góra – Barczewo

Gabinet Stomatologiczny Regina Pisowłocka – Barczewo

Zakład Remontowo Budowlany – Krzysztof  Tomczyk – Barczewo

Biuro Rachunkowe Ewa Sarwa – Barczewo

Mirosława, Dariusz Jasińscy – Barczewo

 

 

 

Instytucje i osoby wspierające

Zakład Karny w Barczewie

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie

Zakład Usług Komunalnych w Barczewie

Gimnazjum nr1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie

Zdzisław Leszczyński – Barczewo

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne  „Pojezierze” Oddział Barczewo

Parafia św. Andrzeja w Barczewie

Teresa, Władysław Napierało

 

 

Opiekunowie chórów, 

 

Wolontariusze

 

Festiwal jest realizowany  przy wsparciu finansowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Barczewo.

 

 

kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
ul. Mickiewicza 15
11-010 Barczewo

tel.: +48 89 514 84 04, +48 515 501 369, +48 605 431 837

tel./fax.: +48 89 514 83 36

adres e-mail: sio.barczewo@op.pl,

adres internetowy: www.festiwal-barczewo.pl

 

 

 

Możliwość komentowania XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2015 została wyłączona

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

, 21.05.2015

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.2015.139 tekst jednolity z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie ogłasza zatwierdzoną Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 maja 2015 r. taryfę zawierającą ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo. Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku tj. od 01.07.2015 r. do  30.06.2016 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1.       Wszyscy odbiorcy usług  

 

Cena za dostarczoną wodę

 

3,16

 

 

zł/m³

2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych oraz dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 3,00  

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczanych wg. norm zużycia wody  

1,38

 

zł/odbiorcę/miesiąc

4.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz własny  

3,00

 

zł/odbiorcę/miesiąc

5.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z podlicznika lub wodomierza dodatkowego  

1,05

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług  

Cena za odprowadzone ścieki

 

7,00

 

zł/ m3

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych i w budynkach wielolokalowych  

2,31

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych wg. norm zużycia wody  

1,61

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

     
Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 265,60
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 265,60

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Kasprzak

Możliwość komentowania Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo została wyłączona
1 2 3 4 5 97