Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień oraz wrzesień 2015

, 30.07.2015

Możliwość komentowania Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień oraz wrzesień 2015 została wyłączona

UWAGA, UWAGA !!!

, 1.09.2015

INFORMACJA

W związku z organizacją na terenie Barczewa Dożynek powiatowo-gminnych

informujemy, iż w dniu 5 września 2015 r. (sobota)

w godz. 6.00 – 24.00

zamknięte będą fragmenty ulic Nowowiejskiego i Niepodległości

(od skrzyżowania przy kościele pw. św. Anny do wjazdu do Powiatowego Szpitala Pomocy Maltańskiej).

Ponadto w związku z prezentacją na terenie Starego Miasta maszyn rolniczych,

od godz. 18.00 w dniu 4 września do godz. 20.00 w dniu 5 września 2015 r.

częściowo wyłączony z ruchu będzie parking przy spichlerzach.

Przepraszamy za utrudnienia.

Organizatorzy

Możliwość komentowania UWAGA, UWAGA !!! została wyłączona

Susza – Składanie wniosków

, 26.08.2015

Wyniki kolejnego ( 9 ) raportu z monitoringu suszy rolniczej, opublikowanego przez
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały zagrożenie suszą
rolniczą w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, krzewach owocowych we wszystkich
gminach województwa. Z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury i brak opadów od
ukazania się wyników ostatniego raportu z monitoringu suszy rolniczej, a także wysokie
prawdopodobieństwo pogłębienia się zjawiska suszy rolniczej, Wojewoda Warmińsko
Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa, z
uwzględnieniem, oprócz wskazanych w monitoringu upraw, także upraw kukurydzy na
kiszonkę i trwałych użytków zielonych.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o powiadomienie producentów rolnych o
pilne składanie wniosków do gminy o oszacowanie szkód na obowiązujących formularzach
dostępnych w gminie, przekazanych e-PUAP w dniu 2 kwietnia br. ( wzór wniosku rolnika do
gminy). Nadmieniam, że wnioski można także pobrać ze strony internetowej Warmińsko –
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce – co i gdzie załatwić – ochrona
środowiska – ochrona przyrody – rolnictwo (wzór wniosku rolnika – zgłoszenie szkód).
Producenci rolni, którzy wcześniej złożyli wnioski o oszacowanie szkód, powinni
dokonać powtórnego zgłoszenia szkód do gminy ( dotyczy to zarówno tych producentów w
gospodarstwach których szacowane były już szkody w uprawach zbóż jarych, jak też i tych
którzy złożyli wnioski, jednakże z uwagi na to, że wg wcześniejszych raportów, IUNG nie
stwierdził zagrożenia suszą rolniczą, komisje nie zostały w tych gminach uruchomione ).
Nadmieniam, że szacowanie szkód odbywać się będzie na podstawie wniosków, a więc
istotne jest szybkie złożenie tych wniosków na stosownych formularzach, co usprawni
znacząco prace komisji. Złożone wnioski (oryginały) proszę sukcesywnie przekazywać do
Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego celem sprawnego i szybkiego
przeprowadzenia oszacowania szkód, kopie natomiast pozostawić w gminie ).
Jednocześnie proszę Panie/Panów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin o
przesyłanie do Wojewody wniosków o uruchomienie prac komisji, a po ich złożeniu, w miarę
napływu kolejnych wniosków rolników, proszę tylko o uzupełnienie wykazów
poszkodowanych rolników i przesyłanie tych wykazów wyłącznie w formie elektronicznej
na adres barbara.mitros@uw.olsztyn.pl (nie przesyłać wniosków jednostkowych do
Wojewody).
Sprawa jest bardzo pilna z uwagi na to, że szacowanie szkód może odbywać się tylko
do czasu zbioru plonu danej uprawy.

Możliwość komentowania Susza – Składanie wniosków została wyłączona

KULTURA W PLENERZE

, 25.08.2015

„KINO POD CHMURKĄ” w Odrytach

Co może być piękniejsze niż polska wieś i dobry film?
Nie trzeba zazdrościć amerykańskim bohaterom, którzy oglądają seanse filmowe na świeżym powietrzu. Teraz jest to wszystko możliwe także w naszej gminie.
Jak podkreśla nowy sołtys Odryt, pan Bartosz Pontus „każdy z Odryt jest dumny, że mieszka w tak pięknej wsi”. Jednak nie tylko malownicza okolica sprawiła, że mieszkańcy miejscowości podjęli się organizacji nowego przedsięwzięcia. Przede wszystkim stało się to dzięki ich integracji i zaangażowaniu.

Seans filmowy rozpoczął się 22 sierpnia o godz. 18.00 filmem dla dzieci „Minionki rozrabiają”. W projekcji kolejnego, kultowego filmu „Sami Swoi” uczestniczył także Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Organizatorzy pleneru filmowego mają zamiar wpisać go do kalendarza imprez.

Gratulujemy pomysłu i świetnej organizacji.

Możliwość komentowania KULTURA W PLENERZE została wyłączona
1 2 3 4 5 109