Drożeją śmieci !!!

, 29.11.2016

W celu ochrony środowiska naturalnego oraz restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej dotyczącej segregacji odpadów Rada Miejska w Barczewie podjęła decyzję o zmianie stawek za odpady niesegregowane.

Uchwała nr XXX/221/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo.

Opłata za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi za jednego mieszkańca od 1 stycznia 2017 roku wyniesie 16,00 zł. Do właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny zostaną wysłane zawiadomienia z wyliczoną miesięczną stawką opłaty.

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi  6,00 zł za jednego mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Barczewie wdraża system elektroniczny weryfikujący czy na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób prawidłowy. Jeśli odpady nie będą segregowane zgodnie z deklaracją, odpady nie będą odbierane lub będą nakładane kary finansowe.

Wszyscy właściciele nieruchomości zainteresowani zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami  proszeni są o jak najszybsze złożenie korekty deklaracji. Podsiadając elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany deklarację/korektę można złożyć elektronicznie na portalu epuap.gov.pl

Mając na względzie ochronę naszej matki ziemi serdecznie zachęcamy mieszkańców naszej gminy, aby rzetelnie segregowali odpady komunalne.

 

Burmistrz

/-/ Lech Jan Nitkowski

 

Poniżej do pobrania deklaracja oraz zasady segregacji

deklaracja-odpady PDF

deklaracja-odpady DOC

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Barczewo

Uchwała 221

Możliwość komentowania Drożeją śmieci !!! została wyłączona

Wyróżnienie PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI

, 20.01.2017

Zarząd Klubu Sportowa Polska zapraszam do udziału w V edycji wyróżnienia PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI

Celem przyznania tytułu „Pasjonat Sportowej Polski” jest wyróżnienie tych osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. Każda jednostka samorządowa może zgłosić do wyróżnienia medalem Klubu Sportowa Polska przedstawiciela powiatu lub gminy – starostę, burmistrza, dyrektora ośrodka sportu, instruktora i animatora sportu, dyrektora szkoły sportowej itp., który poprzez swoje zachowanie jest wzorem
i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.

PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI TO:
– osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczynia się   do upowszechniania kultury fizycznej,
– działa na rzecz sportu dzieci i młodzieży,
– aktywizuje inne środowiska,
– jest wzorem i autorytetem dla innych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie oraz ankiecie weryfikacyjnej.

Wszyscy kandydaci wyróżnieni tytułem „PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI 2017” zostaną uhonorowani specjalnymi certyfikatami i medalami Klubu  Sportowa Polska podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się w czerwcu 2017r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnienia nominują przedstawiciele władz/organów administracyjnych miast, gmin, powiatów oraz ośrodki sportu i rekreacji. Dlatego termin nadsyłania zgłoszeń do Urzędu Miejskiego w Barczewie upływa 28 lutego 2017r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. Katarzyna Stasiewicz Referent ds. Sportu Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, tel. 89 514 84 39, w. 79; e-mail sport@barczewo.pl

Załączniki:
Możliwość komentowania Wyróżnienie PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI została wyłączona

Kalendarz Imprez Sportowych 2017r. (dofinasowania)

, 20.01.2017

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem na rok 2017r. (Uchwała Nr XXXIV (240) 2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017r.) Gmina Barczewo ma możliwość dofinansowania wydarzeń sportowych poprzez ufundowanie nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów.
Przedstawiony kalendarz imprez sportowych i otrzymanie od Państwa informacji, pomoże nam w rozdysponowaniu funduszy w łącznej kwocie 9 000 zł na cały rok 2017.

Dodatkowo prosimy o uaktualnienie danych klubu (formularz w załączniku nr 2).
Powyższe informacje zostaną opublikowane na stronie www.portal.barczewo.pl
oraz na portalu społecznościowym facebook.com/gminabarczewo.

Wypełnione załączniki proszę przesłać na adres sport@barczewo.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2017r.

Możliwość komentowania Kalendarz Imprez Sportowych 2017r. (dofinasowania) została wyłączona

71 Rocznica Śmierci Feliksa Nowowiejskiego

, 18.01.2017

Dziś mija 71 Rocznica Śmierci Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora urodzonego w Barczewie.

Przypominamy, że w ubiegłym roku uchwałą sejmu RP rok 2016 został ogłoszony Rok Feliksa Nowowiejskiego.

Obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej”.

Dokładnie rok temu, uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej, w której wzięło udział wielu gości. Podczas uroczystości została wygłoszona prelekcja na temat życia i twórczości Feliksa Nowowiejskiego przez dr Krzysztofa Szatrawskiego. Istotnym elementem było ustanowienie pieśni „O Warmio moja miła” hymnem Barczewa. Nie zabrakło wspólnego wykonania „Roty” przez wszystkich zgromadzonych. Muzyka rozbrzmiewała również w Salonie Muzycznym jak i na ulicach, którymi dawno kroczył sam Feliks, zostawiając ślad swojej wieczności.

 

Możliwość komentowania 71 Rocznica Śmierci Feliksa Nowowiejskiego została wyłączona
1 2 3 4 5 183