MODEL EFEKTYWNEJ KONTRAKTACJI USŁUG SPOŁECZNYCH

, 24.09.2014

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz gmina Barczewo zapraszają organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu gminy Barczewo do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych”

Termin: 3 października 2014 r.                                                         Godziny: 10.00 – 16.00

Miejsce: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu gminy Barczewo do testowania „Modelu efektownej kontraktacji usług społecznych”
II cykl

Chcesz wiedzieć jak w przyszłości mogą być zlecone zadania organizacjom pozarządowym?
Chcesz mieć wpływ na kształt tych zadań?
Przyjdź i przetestuj model współpracy na 5 spotkaniach, na których omówione zostaną m.in.:

  1. Diagnoza potrzeb gminy/powiatu, cele do realizacji;
  2. Wybór usługi do standaryzacji i opis standardu;
  3. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
  4. Kontraktacja usług społecznych tryby zlecania zadań, narzędzia monitoringu;
  5. Sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego programu współpracy.

Planowany czas trwania każdego spotkania – 6 godzin.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3.10.2014 r. w godz. 10.00 – 16.00.

Miejsce spotkania: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu testującym do 1.10.2014 r. poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników spotkania.

Spotkanie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie, w ramach projektu „Razem w kierunki profesjonalizacji działań” w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://barczewo.bip.net.pl/?a=3387

 

Komentowanie nie jest możliwe

Policja w Barczewie ma 2 nowe samochody

, 18.09.2014

IMG_6198-pol-1200Q100

W dniu dzisiejszym (18 września 2014 roku) Powiat Olsztyński przekazał jeden z dwóch oznakowanych radiowozów barczewskiej Policji! Co roku w budżecie powiatu zabezpieczone są środki finansowe na zakup sprzętu do komisariatów w powiecie olsztyńskim. W tym roku aż dwa oznakowane radiowozy zostały zakupione do Gminy Barczewo. Policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie działają na terenie dwóch gmin Purdy i Barczewo, co uzasadnia to duże wsparcie powiatu

– Każda tego typu inicjatywa, która wpływa później na sprawniejsze funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie Barczewo, jest cenna. – mówi Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. – Dlatego też kompleksowym i powiązanym wsparciem systemu bezpieczeństwa w naszej Gminie, jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszych Strażaków Ochotników. Nasi Ochotnicy są najczęściej interweniującą jednostką OSP w województwie warmińsko-mazurskim, co bezpośrednio wpłynęło na złożenie wniosku o dofinansowanie właśnie brakującego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie UE do tego projektu to 80% 20% to wkład Gminy Barczewo.

Komentowanie nie jest możliwe

Festyn rodzinny

, 18.09.2014

zal

Współorganizatorami festynu są: Zalesie Mazury Active Spa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz Gmina Barczewo.

Zapraszamy na Niedzielę Cittaslow już 28 września 2014 r. do Amfiteatru Miejskiego w Barczewie. Festyn rozpocznie się o godzinie 13.00.
Dzieci z rodzicami gorąco już dziś zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu 28 września i do czynnego udziału w Olimpiadzie Sportów Dziwnych. Nagrody i upominki dla uczestników Olimpiady funduje Zalesie Mazury Active Spa.

Komentowanie nie jest możliwe
1 2 3 4 5 83