Powiatowa spartakiada drużyn sanitarnych Obrony Cywilnej – Tumiany 2016

, 25.05.2016

DSCF1068

Tym razem Barczewska ekipa ratowników zajęła czwartą lokatę, wygrało Dobre Miasto. Zwycięska drużyna w przyszłym roku organizuje kolejną spartakiadę.

 

Możliwość komentowania Powiatowa spartakiada drużyn sanitarnych Obrony Cywilnej – Tumiany 2016 została wyłączona

Wpływ właściwego określania klasyfikacji produktów i usług na preferencje podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej- szkolenie

, 23.05.2016

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z formą doradczą PwC (www.pwc.com.pl) organizuje szkolenie na temat wpływu właściwego określania klasyfikacji produktów i usług na preferencje podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Szkolenie odbędzie się 14 czerwca br. w Olsztynie.

Bliższych informacji udziela Ewelina Sulkowska tel. 89 535 02 41, e-mail: ewelina.sulkowska@wmsse.eu

 

ZaproszenienaSzkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy

Możliwość komentowania Wpływ właściwego określania klasyfikacji produktów i usług na preferencje podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej- szkolenie została wyłączona

Festiwal Cittaslow w Lubawie

, 23.05.2016

DSC_0178

Sobota, 21 maja, upłynęła pod znakiem ślimaka. W Lubawie bowiem odbył się kolejny Festiwal Miast Cittaslow, na który przyjechali nieomal wszyscy przedstawiciele miejscowości zrzeszonych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

Stoisko Barczewa cieszyło się ogromną popularnością. Wielka w tym zasługa m.in. przepysznych wyrobów lokalnych przedsiębiorców. Goście odwiedzający nasze stoisko spróbować mogli pomidorów, wędzonek, chleba, domowego smalczyku, warmińskiego wina, zupy rybnej, ciast, sera z koziego mleka, pierogów…. Oprócz przepysznych potraw, można było zrobić sobie zdjęcie w strojach nawiązujących do epoki Feliksa Nowowiejskiego. Efekty tych zabawnych przebieranek obejrzyjcie w galerii 🙂

Zaprezentowaliśmy się także artystycznie. Na lubawskiej scenie wystąpili młodzi twórcy z zespołu TRINITAZ.

Za pomoc w przygotowaniu stoiska serdecznie dziękujemy:

 • Campingowi Tumiany

 • Gospodarstwu Agroturystycznemu „Rejnold Human” z Leszna

 • Gospodarstwu Ogrodniczemu Łęgajny Sp. z o.o.

 • Gospodarstwu Rolnemu „Nad Arem”

 • Hotelowi Zalesie Mazury Active Spa

 • Piekarni Tyrolskiej

 • Staremu Folwarkowi Tumiany

 • Warmińskiej Winnicy

Dziękujemy także uczniom z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, którzy pod kierownictwem P. Alicji Czarneckiej-Zyskowskiej przygotowali wspaniałe, przestrzenne budynki odzwierciedlające barczewskie zabytki.

Dziękujemy także Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu w Barczewie za wsparcie techniczne.

Zapraszamy na fotorelację do galerii zdjęć

 

Możliwość komentowania Festiwal Cittaslow w Lubawie została wyłączona

UWAGA !!! Informacja dla rolników producentów żywności pochodzenia roślinnego

, 19.05.2016

Informacja dla rolników

producentów żywności pochodzenia roślinnego
działających na rynku spożywczym
oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

 

Przypomina się o konieczności rejestracji u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych gospodarstw rolnych działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12
oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późń.zm).

Produkty pierwotne roślinne obejmują zboża, owoce, warzywa, zioła,
grzyby hodowlane, które są wprowadzane na rynek spożywczy.

W związku z powyższym producent zobowiązany jest: co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej działalności złożyć do właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności (lokalizacji plantacji), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona,  w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Należy również dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Wzory wniosków określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 106, poz. 730) dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

 

 

 

 

Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji podstawowej

Gospodarstwa działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną roślinną,
a także działające w ramach dostaw bezpośrednich podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nadzór obejmuje m.in. obowiązek rejestracji działalności, proporcjonalnie do zagrożeń i skali dokumentowania produkcji, przestrzegania zasad higieny, poświadczenia stanu zdrowia personelu i jakości używanej wody.  

Wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów:

 • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139.1 z 30.04.2004 r.) w szczególności Załącznika I dotyczącego produkcji podstawowej,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
  i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
  ( Dz.Urz. UE L 031 z dnia 01.02.2002 r. ) w szczególności art.17 – 19,
  w których zapisany jest obowiązek identyfikowalności i śledzenia produktów
  i surowców, zgodnie z zasadą „ krok w przód i krok w tył”.

 

 

 

 

Podstawowe zasady
zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:

 

 

 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się
  pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;

 

 • zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców
  i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio

zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów
i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przecieków do wód
gruntowych w pobliżu plantacji;

 

 • stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania. Woda do upraw powinna spełniać kryteria
  mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi tj:
  Escherichia coli – 0 jednostek/100ml, enterokoki – 0 jednostek/100ml;

 

 • egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;

 

 • zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka
  z produktem;

 

 • bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;

 

 • zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;

 

 • opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;

 

 • przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym.

 

 

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym
jest zobowiązany do identyfikacji odbiorców swoich produktów, a także dostawców,
od których otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie ww. identyfikacja będzie możliwa.

Poniżej wnioski do pobrania:

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów – załączniki

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów – załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru.rtf
 2. Wniosek o zatwierdzenie zakladu.rtf
 3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze.rtf
 4. Wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru.rtf
Możliwość komentowania UWAGA !!! Informacja dla rolników producentów żywności pochodzenia roślinnego została wyłączona
1 2 3 4 5 147