ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r.

, 2.03.2015

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 0050.22.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 2 marca 2015 r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2015 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118).

 

 

Ogłaszam co następuje :

 

  • 1. ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy pod tytułem:

 

„Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego”.

 

„Cykl letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat.”

 

„Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową.’

 

„Organizacja mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.”

 

„Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z gminy Barczewo.”

 

„ Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne.”

 

„ Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.”

 

  • 2. Wykaz wyników konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 3. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Barczewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

Lech Jan Nitkowski

 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 2015 r.

Komentowanie nie jest możliwe

Wieża Ratuszowa opuściła swoje miejsce

, 20.02.2015

Po ponad stu latach wieża ratuszowa opuściła swoje miejsce. Dwukrotnie ratusz trawił ogień, wieża jednak nadal stała nie strawił jej ogień ale nadgryzł ją ząb czasu. Dlatego dzisiaj 20 lutego 2015 roku potężny  90 tonowy dźwig zdjął ją w dwóch częściach. Ostatni remont poszycia wieży był w 1984 roku, w maju nowa konstrukcja wróci na swoje miejsce.

 

 

Komentowanie nie jest możliwe

Już w piątek Ratusz w Barczewie zostanie pozbawiony wieży

, 18.02.2015

Jeśli pogoda pozwoli to w piątek 20 lutego ekipa budowlana dźwigiem o nośności 90 ton będzie zdejmować wieżę ratuszową. Przypominamy, iż  urząd będzie nieczynny i zmieni się organizacja ruchu. Ze względów bezpieczeństwa w tym dniu 20 lutego 2015 nie można przebywać w  budynkach ratusza i kamieniczki.

W dniu 20 lutego 2015 r. w godz. 08:00-15:00, w sali narad Mazurskiego Banku Spółdzielczego oddział w Barczewie przy ul. Mickiewicza 40 (I piętro sala narad nad bankiem) będzie funkcjonował punkt przyjmowania korespondencji (podania, wnioski, deklaracje) oraz pilnych zgłoszeń z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w Barczewie.

Dyżur w punkcie przyjmowania korespondencji będą pełnić pracownicy urzędu.

bez tak będzie wyglądał ratusz przez jakiś czas

organizacja ruchu

Komentowanie nie jest możliwe

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego 23 marca 2015

, 17.02.2015

OGŁOSZENIE

 

Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Urzędach Miast i Gmin –rozliczenia podatku dochodowego za 2014 rok

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie ( parter, pokój nr 1a), w godzinach od 10oo do 13oo pracownicy Urzędu Skarbowego, będą przyjmowali zeznania, odpowiadali na pytania podatników, wydawali formularze  oraz pomagali wypełniać i wysyłać PITy przez internet. Osoby chcące wysłać zeznanie za 2014 rok przez internet powinny zabrać ze sobą kopię PIT za rok poprzedzający, tj. PIT za 2013 rok.

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

Komentowanie nie jest możliwe
1 2 3 4 5 93