XV Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”

, 25.09.2017

25 września 2017 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyła się uroczysta XV Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” Podczas Gali wręczonych zostało 41 stypendiów, wśród nich znaleźli się artyści, sportowcy, studenci oraz uczniowie ponadgimnazjalni.
Z gminy Barczewo nagrodzone znalazły trzy osoby:
– Stypendium Naukowe dla Studentów otrzymała Pani Aleksandra Korniłowicz (studentka Politechniki Gdańskiej)
– Stypendium Naukowe dla Uczniów otrzymały: Pani Edyta Korniłowicz (uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie)  oraz Pani Andżelika Hasiak (uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie) .

Możliwość komentowania XV Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” została wyłączona

Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”

, 25.09.2017

Dnia 21 września Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie dokonała II lustracji wsi zgłoszonych do konkursu. Z Gminy Barczewo w konkursie biorą udział: Wójtowo oraz Łęgajny.

Komisja konkursowa swoje wizyty zaczęła od Boiska leśnego w Wójtowie, a zakończyła na plaży Łęgajnach nad jeziorem Linowskim.

W dniu jutrzejszym 26 września poznamy wyniki natomiast oficjalna Gala odbędzie się 4 października.

Możliwość komentowania Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” została wyłączona

Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok i podlegających konsultacjom

, 25.09.2017

Zgodnie z § 7 załącznika nr do Uchwały nr XL/283/17 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego (ze zmianami) informuję, że:

– w odpowiedzi na zaproszenie do składania propozycji projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2018 rok zostało zgłoszonych 6 projektów.

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, po wezwaniu części pomysłodawców do złożenia uzupełnień/wyjaśnień (zgodnie z § 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Uchwały), zweryfikowała pozytywnie 4 projekty;

– zgodnie z § 9 ust. 2 Zasad Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Uchwały – „Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 5, na listę projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa, o której mowa w § 7 ust. 1, zakwalifikuje się tylko jeden projekt lub większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Barczewa w danym roku, nie przeprowadza się głosowania w sprawie wyboru do realizacji tych projektów.”

Oznacza to, że projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane z osiedla Nowego Miasta oraz projekt ogólnomiejski, nie podlegają procedurze głosowania,  z uwagi na fakt, że były to jedyne i spełniające kryteria projekty, automatycznie zostały wybrane do realizacji.

W konsekwencji dokonywanych zmian w Zasadach  Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Uchwały, tj. w sierpniu 2017r. dodano § 7a – tzw. „tryb odwoławczy” w przypadku negatywnej weryfikacji projektu przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 19.09.2017r. na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej: Komisji Regulaminowej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy – zadecydowano o zatwierdzeniu projektu złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie  pt. „Bezpieczne Stare Miasto – Mobilne Centrum Szkoleniowe”.

ZAGŁOSUJ od 16 do 31 PAŹDZIERNIKA

INTERNETOWO

Zasady głosowania:
– w głosowaniu elektronicznym głosować będzie możliwe, jeżeli dane składającego oraz podpis są możliwe do weryfikacji i są zgodne z rzeczywistością.
– głos oddany elektronicznie będzie ważny, jeżeli karta do głosowania zostanie przesłana w formie pliku w formacie pdf lub jpg umożliwiającego jego otwarcie i odczytanie.
– karta do głosowania znajduje się na
www.portal.barczewo.pl należy je pobrać i wypełnić a następnie przesłać na e-mail:  bo@barczewo.pl
– głos oddany elektronicznie będzie ważny,  jeżeli będzie wypełniona w całości karta do głosowania.
Jeden e-mail to jeden głos.

OSOBIŚCIE

Głosowanie za pomocą karty do głosowania głos należy oddać osobiście. Osoba, która wrzuca głos do urny ma obowiązek wpisania się na listę, która będzie leżała obok urny i czytelnego podpisania jej.

Urząd Miasta Barczewo
Pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
pok. 1 , pok.17

W związku z powyższym  podaję do publicznej wiadomości listę projektów

podlegających konsultacjom w terminie od 16 do 31 października 2017 roku

 Lp. Tytuł projektu Opis projektu (oryginalny) Lokalizacja projektu Koszt projektu [zł] Pomysłodawca
Osiedle Stare Miasto
1 ZIELONE

GRODZISKO

Projekt budowy pt. „ZIELONE GRODZISKO” dotyczy działki 51/4 obr. 1, m. Barczewo, zlokalizowanej na Osiedlu Zielone Wzgórze w pobliżu ulicy Warmińskiej. Teren lokalizacji stanowi duży obszar porośnięty trawą. Planuje się wykonanie placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z dojściami i elementami małej architektury. Dla dorosłych będzie to miejsce łączące w sobie potrzebę odpoczynku i możliwości obserwowania swoich podopiecznych. Zaprojektowane ZIELONE GRODZISKO będzie bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne. Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na walory przyrodnicze obszarów otaczających grodzisko poprzez wykorzystanie do budowy materiałów ekologicznych. Przyczyni się do integracji środowiska miejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Osiedle Stare

Miasto, ul. Warmińska

79 939,00 Michał

Piątkowski

2 III etap budowy i wyposażenia „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu”  

 

Projekt budowy „Jarzębinowego placu rekreacji i sportu” położonego w Barczewie, przy ul. Targowej zwyciężył w głosowaniu mieszkańców Barczewa na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 i 2017 rok.

Plac rekreacji, sportu i zabaw będzie miejscem do integracji pokoleniowej, społecznej i sportowej.

W lipcu 2017 roku zrealizowano II etap budowy i wyposażenia placu. Postawiono 9 nowych słupów z nowoczesnymi lampami, które oświetlą cały plac, w tym położone w głębi działki boisko do gry w plażową piłkę siatkową. Ponadto doposażono plac w urządzenie zabawowe dla dzieci na kwotę 30 000 złotych.

W 2018 roku planuje się doposażenie placu w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz zamontowanie z dwóch stron boiska do plażowej piłki siatkowej łapaczy piłek umieszczonych na siatce ograniczającej plac od strony łąki.

Osiedle Stare Miasto, ul.

Targowa

80 000,00 Halina Bronka
3 BEZPIECZNE STARE MIASTO – MOBILNE CENTRUM SZKOLENIOWE  

 

Zakup terenowego pojazdu osobowego wyposażonego w sprzęt szkoleniowy i ratowniczy na potrzeby przeprowadzania przez strażaków na terenie Starego Miasta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pojazd dodatkowo będzie wyposażony w ćwiczebny defibrylator AED. Planujemy także na terenie Starego Miasta, w łatwo dostępnym, monitorowanym miejscu umieścić urządzenie AED – defibrylator, co pozwoli na szybkie podjęcie działań w przypadku nagłego zatrzymania funkcji życiowych człowieka podczas dnia codziennego, wszelkiego rodzaju zgromadzeń, imprez sportowych czy kulturalnych, w tym zabezpieczanych przez barczewskich strażaków. Zadanie to znacznie podniesie świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Osiedle Stare Miasto 80 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
Możliwość komentowania Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok i podlegających konsultacjom została wyłączona

Głosujemy na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu olsztyńskiego

, 20.09.2017

Rozpoczęło się głosowanie w nowym plebiscycie na Najpopularniejszego Dzielnicowego.
„Dzielnicowy to policjant pionu prewencji, który ma być najbliżej ludzi, ich spraw i problemów oraz nieść pomoc. Oczywiście musi też reagować na naruszenia prawa. Teraz możecie docenić swojego dzielnicowego”.

Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms-em. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł z VAT. Głosowanie trwa do 26 października 2017 r. do godziny 23.59. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Wśród dzielnicowych pełniących służbę w powiecie olsztyńskim znaleźli się:

mł.asp. Tomasz Kaczor – Barczewo
SMS o treści go.ndzp.1 na numer 7148 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

sierż.szt. Tomasz Marczak – Barczewo
SMS o treści go.ndzp.3 na numer 7148 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

Powiatowy tytuł „Najpopularniejszy Dzielnicowy” otrzymają kandydaci, którzy w danym powiecie uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. 10 dzielnicowych, którzy uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów ze wszystkich powiatów otrzymają wyróżnienia regionalne. Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM.
Szukamy najpopularniejszego dzielnicowego. Powiat olsztyński – Gazeta Olsztyńska http://gazetaolsztynska.pl/463605,Szukamy-najpopularniejszego-dzielnicowego-Powiat-olsztynski.html#ixzz4tDCdEzK3

 

Możliwość komentowania Głosujemy na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu olsztyńskiego została wyłączona
1 2 3 4 5 188