Budżet Obywatelski 2018 – zaczynamy głosowanie !!!

, 16.10.2017

Szanowny mieszkańcu osiedla Stare Miasto w Barczewie od dziś 16 do 31 października 2017 roku zagłosuj na jeden z dwóch zgłoszonych projektów.

Opis projektów podlegających konsultacjom: Lista projektów BO 2018

Głosowanie tradycyjne – OSOBIŚCIE w godzinach pracy urzędu

pok. nr 1 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,

pok. nr 17 w Sekretariat Urzędu Miejskiego w Barczewie, , Plac Ratuszowy 1,

UWAGA Przed wrzuceniem głosu do urny należy wpisać się na listę głosujących

 

Głosowanie e-mail

Kartę możesz pobrać tu:

karta do głosowania BO 2018 PDF

karta do głosowania BO 2018  DOCX

 • Wypełnij czytelnie kartę do głosowania i podpisz
 • zeskanuj, lub zrób wyraźne zdjęcia obu stron i wyślij na adres bo@barczewo.pl

UWAGA z jednego adresu e-mail można głosować tylko raz.

Głosować mogą osoby pełnoletnie które są mieszkańcami ulic Osiedla Stare Miasto:

Adama Mickiewicza; Armii Krajowej

Cicha

Feliksa Nowowiejskiego

Graniczna; Grottgera; Grunwaldzka

Henryka Sienkiewicza

Jana Kasprowicza

Klasztorna; Krótka

Łąkowa

Mazurska; Mikołaja Kopernika; Mostowa

Nadrzeczna; Narbutta; Niepodległości

Obrońców Warszawy; Ogrodowa; Olsztyńska; Osiedle Zielone Wzgórze

Plac Pocztowy; Plac Ratuszowy; Plac Stefana Batorego; Polna; Południowa; Pomorska; Północna

Romualda Traugutta

Smętka

Tadeusza Kościuszki; Targowa

Warmińska; Wiejska; Widokowa; Władysława Stanisława Reymonta

Zielona

Zasady głosowania

 1. Głosujący może oddać głos na jeden projekt spośród zweryfikowanych projektów umieszczonych
  na karcie do głosowania.
 2. Głosowanie za pomocą karty do głosowania (głos należy oddać osobiście).
 3. Osoba, która wrzuca głos do urny ma obowiązek wpisania się na listę, która będzie leżała obok urny
  i czytelnego podpisania jej.
 4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt
lub wybrał projekt niedotyczący swojego osiedla,

2) głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne lub niepełne,

3) nie podano imienia i nazwiska osoby głosującej,

4) zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego.

 1. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.
 2. Pełne opisy wszystkich projektów będą udostępniane głosującym do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Wydział Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
  a także umieszczone na stronie internetowej gminy Barczewo, co najmniej 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

Projekty podlegające konsultacjom 

 

Możliwość komentowania Budżet Obywatelski 2018 – zaczynamy głosowanie !!! została wyłączona

UWAGA!!! Podaj liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość! Zadeklarowanie zaniżonej liczby mieszkańców niesie za sobą konsekwencje finansowe!

, 11.10.2017

Barczewo, 11 października 2017 r.

 

 

UWAGA!!!

 

Podaj liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość!

Zadeklarowanie zaniżonej liczby mieszkańców niesie za sobą konsekwencje finansowe!

 

Jeżeli w Twoim lokalu/budynku mieszkalnym zamieszkuje większa liczba osób, niż zadeklarowana masz czas do 30 listopada 2017 r. aby dokonać zmiany.

 

W związku z rozbieżnościami na poziome 18% pomiędzy osobami faktycznie zamieszkałymi, a zadeklarowanymi i brakiem złożenia korekty deklaracji lub oświadczenia nastąpi weryfikacja danych i wszczęte zostaną postępowania wyjaśniające, mające na celu ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

 

Właścicielu/najemco nieruchomości!

 

jeśli złożyłeś deklarację/oświadczenie do Urzędu Miejskiego w Barczewie (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) lub do zarządcy nieruchomości   (w przypadku zabudowy wielorodzinnej) podając nieprawidłowe dane powinieneś jak najszybciej złożyć korektę deklaracji!

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku zmniejszenia/zwiększenia liczby osób:

 • wprowadzenia się noworodka/nowego mieszkańca do nieruchomości,
 • zgonu mieszkańca,
 • wyprowadzenia się z nieruchomości,
 • innych sytuacjach, wpływających na zmianę liczby mieszkańców (np. rozwód).

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

Możliwość komentowania UWAGA!!! Podaj liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość! Zadeklarowanie zaniżonej liczby mieszkańców niesie za sobą konsekwencje finansowe! została wyłączona

Informacja o dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2017

, 23.10.2017

W związku z brakiem środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na akcję zbioru i utylizacji azbestu pismem z dnia 28.06.2017 r. (data wpływu: 3.07.2017 r.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zmienił warunki dofinansowania zadań z zakresu usuwanie wyrobów zawierających azbest i zaproponował następującą formę udzielenia dotacji:

– 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;

– 50% z budżetu gminy Barczewo

Po wyborze wniosków mieszkańców którzy ubiegali się o dofinansowanie przeprowadzono postępowanie ofertowe i wybrano wykonawcę usługi polegającej na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest.Wykonawcą została firma: PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.Podpisana została również umowa między gminą Barczewo, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na chwilę obecną trwają prace związane z demontażem pokrycia dachowego zawierającego azbest. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przewiduje się na 10 listopada 2017  r. Przewiduje się usunięcie i unieszkodliwienie w 2017 r. ok. 58,51 Mg azbestu.

 

Możliwość komentowania Informacja o dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2017 została wyłączona

Uroczysty Koncert Jubileuszowy 25-lecia zepołu oraz 40-lecia pracy artystycznej Leszka Szarzyńskiego

, 23.10.2017

Dnia 21 października 2017 roku w Salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku odbył się Uroczysty Koncert Jubileuszowy 25-lecia zespołu oraz 40-lecia pracy artystycznej Leszka Szarzyńskiego. Patronatem honorowym spotkania był Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Koncert prowadził Krzysztof D. Szatrawski. W pierwszej części spotkania odbyło się przywitanie gości, a następnie odbył się koncert zespołu Pro Musica Antiqua pod dyr. Leszka Szarzyńskiego. Wystąpił mn. in. Jerzy Szafrański, Wojciech Orawiec oraz Paweł Panasiuk. W drugiej części spotkania Burmistrz Barczewa p. Lech Jan Nitkowski wręczył list gratulacyjny oraz mały upominek dla artysty.

 

Możliwość komentowania Uroczysty Koncert Jubileuszowy 25-lecia zepołu oraz 40-lecia pracy artystycznej Leszka Szarzyńskiego została wyłączona

Pasowanie na ucznia SP1

, 20.10.2017

Dnia 20.10.2017 roku odbyła się uroczystość Ślubowania i Pasowania klas 1 – 2017/2018 roku Szkoły Podstawowej nr.1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.
Dzieci przygotowały swój program artystyczny. Mimo stresu, który był związany z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
Po występie odbyło się wysłuchanie Hymnu po którym Pani Dyrektor Monika Hemmerling wraz z Panem Burmistrzem Barczewa Lechem Nitkowskim symbolicznym ołówkiem przepuszczali „ślubowanych” przez bramę po czym dzieci otrzymywały medale pierwszoklasistów.

Możliwość komentowania Pasowanie na ucznia SP1 została wyłączona
1 2 3 4 5 197