Podsumowanie Makroregionalnego Sportowego Turnieju Miast i Gmin

, 11.12.2017

Koordynator Sportu zgłosił Gminę Barczewo do Makroregionalnego Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który trwał od 26 maja do 16 czerwca 2017. Główny organizatorem było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zgodnie z regulaminem turnieju należało podać imprezy sportowo-rekreacyjne, które w tym czasie mają odbyć się na terenie Gminy.  Do turnieju zostały zgłoszone następujące wydarzenia:

– Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Wiosenne granie z Pisą” – Stadion Miejski (27-28.05.2017)
– Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka (29.05.2017r.)
– II edycja Biegu dla dzieci Defender (bieg z przeszkodami) (1.06.2017r.)
– I Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków (7.06.2017r.)
– Turniej Piłkarski „Gramy z Tempem” -Stadion piłkarski Ramsowo (10.06.2017r.)
Oprócz turniejów stowarzyszenia sportowe organizował cykliczne zajęcia sportowe w szczególności piłki nożnej prowadzone na Orlikach w Barczewie i Łęgajnach.

Podsumowując: do Makroregionalnego Turnieju Miast i Gmin przystąpiło 577 Gmin.  Organizatorzy konkursu podzielili turniej na VI Grupy.
Gmina Barczewo została zakwalifikowana do IV Grupy (15 000- 40 000 mieszkańców), w której uczestniczyło 90 Gmin w tym 15 z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Gmina Barczewo zajęła – 32 m. w klasyfikacji generalnej (ogólnokrajowej) oraz 4 m. w województwie. I miejsce w woj. Zajęło Olecko, II m. Mrągowo, III m. Ostróda. Za Barczewem znalazły się: Dobre Miasto, Iława, Morąg, Gołdap, Braniewo, Działdowo, Pisz, Giżycko, Szczytno, Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński.
Pracownik Gminy Barczewo w Międzyzdrojach 8 grudnia 2017r.otrzymał wyróżnienie podczas Uroczystej Gali Makroregionalnego Turnieju Miast i Gmin.
 

Możliwość komentowania Podsumowanie Makroregionalnego Sportowego Turnieju Miast i Gmin została wyłączona

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

, 11.12.2017

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

 JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

ulotka

Możliwość komentowania UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? została wyłączona

Nagrody i wyróżnienia sportowe

, 11.12.2017

Przypominamy, że można już składać wnioski na nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenia oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za rok 2017.

Termin składania wniosków
do 31 grudnia danego roku

Uchwałę wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce SPORT-Nagrody i Wyróżnienia.

 

Możliwość komentowania Nagrody i wyróżnienia sportowe została wyłączona

MEDALE I LISTY GRATULACYJNE – JUBILEUSZ

, 8.12.2017

 

W urzędzie stanu cywilnego w Barczewie 8 grudnia odbyło się uroczyste odznaczenia. Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym kraju, na mocy ustawy, specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widniej napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej widnieją dwie srebrne róże. Na żaden medal nie pracuje się tak długo. Ponad 18 tysięcy dni i nocy. I tylko najważniejsza osoba w naszym mieście może go wręczyć w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Takiego stażu małżeńskiego można tylko pozazdrościć” – mówi burmistrz Barczewa. Wspaniałych, szczęśliwych sześć par małżeńskich odebrało w urzędzie stanu cywilnego uroczyste odznaczenia za 50 i 60 lat wspólnego życia. Były łzy, wzruszenie i toasty na cześć szacownych jubilatów.

Gratulujemy parom za 50 lecie wspólnego życia: Krystynie i Benedyktowi Cichowscy, Halinie i Czesławowi Drzymała, Helenie i Leonowi Markiewicz, Jadwidze i Michałowi Radkiewicz, Stanisławie i Zdzisławowi Więckowskim,

Gratulujemy parze za 60 lecie wspólnego życia: Urszuli i Ewardowi Reddig

 

Możliwość komentowania MEDALE I LISTY GRATULACYJNE – JUBILEUSZ została wyłączona
1 2 3 4 5 210