Drożeją śmieci !!!

, 29.11.2016

smieci

W celu ochrony środowiska naturalnego oraz restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej dotyczącej segregacji odpadów Rada Miejska w Barczewie podjęła decyzję o zmianie stawek za odpady niesegregowane.

Uchwała nr XXX/221/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Barczewo.

Opłata za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi za jednego mieszkańca od 1 stycznia 2017 roku wyniesie 16,00 zł. Do właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny zostaną wysłane zawiadomienia z wyliczoną miesięczną stawką opłaty.

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi  6,00 zł za jednego mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Barczewie wdraża system elektroniczny weryfikujący czy na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób prawidłowy. Jeśli odpady nie będą segregowane zgodnie z deklaracją, odpady nie będą odbierane lub będą nakładane kary finansowe.

Wszyscy właściciele nieruchomości zainteresowani zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami  proszeni są o jak najszybsze złożenie korekty deklaracji. Podsiadając elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany deklarację/korektę można złożyć elektronicznie na portalu epuap.gov.pl

Mając na względzie ochronę naszej matki ziemi serdecznie zachęcamy mieszkańców naszej gminy, aby rzetelnie segregowali odpady komunalne.

 

Burmistrz

/-/ Lech Jan Nitkowski

 

Poniżej do pobrania deklaracja oraz zasady segregacji

deklaracja-odpady PDF

deklaracja-odpady DOC

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Barczewo

Uchwała 221

Możliwość komentowania Drożeją śmieci !!! została wyłączona

Konkurs Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych

, 9.12.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa. Wsparcie mogą otrzymać organizacje pozarządowe na działania w obszarach:
– edukacja i promocja zdrowia publicznego
– rozwój kultury fizycznej
– integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
– kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
– rozwój turystyki
– aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
– pomoc społeczna
– profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
– rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
– integracja środowisk kombatanckich
– upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
– żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Spotkanie informacyjne w Olsztynie odbędzie się 4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1 – sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie 15 grudnia (godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208).

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Zachęcamy organizacje pozarządowe z gminy Barczewo, oraz te działające na terenie gminy do aplikowania.

Szczegółu ogłoszenia w linku poniżej.

http://bip2.warmia.mazury.pl/542/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2017.html

Możliwość komentowania Konkurs Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych została wyłączona

REFORMA OŚWIATY – SPOTKANIE

, 7.12.2016

Serdecznie zapraszamy rodziców, zainteresowanych

na spotkanie, które odbędzie się 
w dniu 09.12.2016 r. o godz. 16.00
w sali gimnastycznej szkoły (ul. Północna 14)

     http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Możliwość komentowania REFORMA OŚWIATY – SPOTKANIE została wyłączona

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci

, 7.12.2016

Możliwość komentowania Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci została wyłączona
1 2 3 4 5 177